Döngüsel Üretim Politikası

Döngüsel Üretim Politikası

Döngüsel Üretim Politikası

AlissaPack olarak Sürdürülebilirlik Stratejimiz doğrultusunda gelecek nesiller için kaynakları korumayı hedefleyerek, döngüsel ekonomiyi destekleriz.

Bu doğrultuda, tüm faaliyetlerimizde; döngüsel ekonomi ve tasarruf fırsatlarını gözetir, atığı, malzeme veya enerji kaynağı olarak değerlendirir, gerçek Atık Maliyeti ile ihtiyaçlarımızı önceliklendirir, atık yönetimini yaşam döngüsü yaklaşımı ile planlar ve uygular, tedarikçilerimizle birlikte üretici sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederiz.