Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporu

Paydaşlarımızın görüşlerine değer veriyor ve bu görüşleri sürdürülebilirlik öncelikleri analizlerimize entegre ediyoruz.

İyi uygulamaları teşvik ederken stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmeyi ve iş mükemmelliği modelimizin bir parçası olarak uygulamayı taahhüt ediyoruz.

Yenilikçi ürün tasarımına öncülük ederek ve mevcut en iyi teknikleri yaygınlaştırarak köklü Ar-Ge geçmişimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Sürdürülebilir gelecek ve sürdürülebilir yaşam biçimleri ortak amacı doğrultusunda çalışma arkadaşlarımızı eğitiyor ve geliştiriyoruz, dış paydaşlarımıza yol gösteriyoruz.

Entegre yaklaşımımız, tedarikçilerimizle seçim, yeterlilik tespiti, değerlendirme, bölümleme ve geliştirme dahil olmak üzere yaşam döngüsü aşamaları boyunca ilişki kurmamıza olanak tanıyoruz.